WHC Diák küldöttgyűlés

WHC Diák küldöttgyűlés

Vissza
WHC Diák küldöttgyűlés

WHC Diák küldöttgyűlés

2023.05.10.

Meghívó

 

Alulírott Berta Péter igazgatósági elnök, a WHC Diák Gazdasági Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 8912 Nagypáli, 035/2. hrsz., cégjegyzékszám: 20-02-050404, adószám: 23086119-2-20, statisztikai szám: 23086119-8299-123-20) Igazgatósága nevében, ezúton

 

m e g h í v o m

 

Önt az Iskolaszövetkezet 2023. évi rendes küldöttgyűlésére, amelyet az alábbi időpontban és helyszínen tartunk:

 

Helyszín :        9024 Győr, Wesselényi utca 8.

Időpont :          2023. 05. 30. napján 09.30 óra

 

A küldöttgyűlés napirendje:

 

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása.
  2. Döntés a 2022. évi működésre vonatkozó éves igazgatósági beszámoló elfogadásáról.
  3. Az Iskolaszövetkezet éves beszámolójának elfogadása.
  4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

 

Az Alapszabály a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint kétharmada jelen van.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés helye és ideje :

9024 Győr, Wesselényi utca 8., 2023.06.06 napján 09.30 óra

 

A megismételt küldöttgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

 

A küldöttgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

 

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható.

 

A napirendhez tartozó iratok 2023. május 22. napjától a küldöttgyűlés napjáig hétköznapokon 9 – 12 óra között megtekinthetőek a 9024 Győr, Wesselényi utca 8. szám alatti irodában.

 

Kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjék! Személyes megjelenés hiányában meghatalmazottja útján történő részvételről is gondoskodhat.

 

Győr, 2023.05.10

 

                                                         Tisztelettel:

 

     Berta Péter

Igazgatóság elnöke

aon award 2018
kincentric award 2019
kincentric award 2020
kincentric award 2021
Családbarát Vállalat 2024